1. Müügitingimused on koostatud vastavalt E-Kaubanduse Liidu veebilehel avaldatud näidisele (https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/) ning arvestades samas avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (vt täpsemalt isikuandmete töötlemine).

2. Veebipoe omanik on Dat Moto OÜ(registrikood 16710790, juriidiline asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-71, 10145‎; telefon +372 52 110 10; e-post info@datmoto.com‎), kelle veebipood asub veebilehel www.datmoto.com (edaspididi veebipood).

I osa. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

3. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Ostja nõustub müügitingimustega, kasutades veebipoodi. Müügitingimustega mitte nõustumisel peab ostja loobuma veebipoe kasutamisest. Tellimuse kinnitamisel kinnitab ostja nõustumist müügitingimustega.

4. Veebipood teavitab ostjat kauba müügihinnast ja ühikuhinnast (kui kui müügihind erineb ühikuhinnast). Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe tk, kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri, ühe kuupmeetri lõpphind, ühe kasutamise kuu või ühe kasutaja lõpphind.

5. Lõpphind on kauba hind koos kõigi maksude ja kohustuslike maksetega. Kauba müügihind ja ühikuhind märgitakse veebipoes koos käibemaksuga. Kauba eest väljastatud arvel tuuakse välja kauba hind ilma käibemaksuta ja käibemaks eraldi real. Ainult äriühingutele suunatud pakkumistes võib kauba hind olla märgitud ilma käibemaksuta.

6. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kui eraldi avalikustatud hinnakirjas ja veebipoes on erinev hind, siis kehtib veebipoest ostmisel see hind, mis on märgitud veebipoes toote juurde.

7. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kui summa ületab 4500€ (eurot) on kohaletoomine Eesti Vabariigi piires tasuta. Kättetoimetamiseks loetakse kauba saatmist posti teel kirja või pakina või kättetoimetamist kulleriga (kauba saatmine e-postiga või allalaadimise viite edastamine ei ole kauba kättetoimetamine selle punkti tähenduses). Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning võib sõltuda kauba kogusest. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Kui tasu kauba kättetoimetamise eest sisaldub erandlikult toote hinnas, siis tuuakse toote kirjelduses eraldi välja, millise osa kauba hinnast moodustab tasu kauba kättetoimetamise eest.

8. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

II osa. Tellimuse vormistamine

9. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil k.a koostööpartnerite poolt pakutava järelmaksuga.

10. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole ja vastava maksekinnituse laekumisest. Makseid võetakse vastu eurodes. Veebipoes on toodete eest on võimalik tasuda Eesti pangalingi kaudu ning Visa/MasterCard kaardimaksetega. Maksete teostamiseks vajalikku teenust osutab Montonio Finance OÜ. Toote eest võib maksta ettemaksuarve alusel. Ettemaksuarve tasumist kontrollitakse eraldi veebipoe töötaja poolt ja kaup väljastatakse pärast makse pangakontole laekumist.

11. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

III osa. Kohaletoimetamine

12. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Euroopa Liidu liikmesriigid, NATO liikmesriigid ja WTO liikmesriigid. Teistesse riikidesse kauba saatmine toimub üksikjuhtumil ning see võib sõltuda kauba sisust ja muudest asjaoludest (nt kohustus registreerida enda ettevõte sihtkohariigis).

13. Kauba saatmise kulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Väljaspoool eestit arvestatkse kauba saatmiskulud eraldi. Selleks palume eelnevalt ühendust võtta.

14. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine reeglina 15 – 30 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 60 kalendripäeva jooksul (nt saatmine teisele mandrile).

IV osa. Taganemisõigus

15. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest taganeda lepingust (taganemisõigus). Käesolevas osas taganemisõiguse kohta sätestatut ei kohaldata toodetele, mille suhtes kohaldatakse prooviperioodi (vt punktid 27  – 31, allpool).

16. Prooviperioodi ei kohaldata ja taganemise õigust ei ole järgmistele toodetele: a;) õigusakti tõlge; b) tellimustõlge; c) muu tellimustöö;

17. Käsiraamatu, tõlkekogumiku ja tõlke müügil avaldatakse veebipoes selle sisukord ning valikuliselt leheküljed, mis võimaldavad ostjal piisavalt tutvuda toote sisu ja kvaliteediga (st e-poes luuakse ostjale samad tingimused tootega tutvumiseks, mis tal oleksid harilikult poes sarnase tootega tutvumisel);

18. Tellimustõlkele ja muule tellimustööle, mis on tehtud vastavalt ostja vajadustele ja konkreetsele tellimusele ei kohaldata taganemisõigust. Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktidele 2 ja 3 ei kohaldata taganemisõigust lepingule, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi, või sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

19. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

20. Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

21. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

22. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile info@datmoto.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avaldus peab vastama justiitsministri 17.12.2013 määrusega nr 41 “Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine” kinnitatud tüüpvormile (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001).

23. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

24. Veebipood tagastab kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud väljaarvatud kohaletoimetamis kulud ostjale tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

25. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

26. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

V osa. Prooviperiood

27. Ostjal on toote prooviperioodi jooksul õigus taganeda lepingust (taganemisõigus). Müügitingimuste punktides 20 – 26 ei kohaldata õigusinfoteenuste ja teiste selles osas nimetatud teenuste prooviperioodile.

28. Prooviperioodi pikkus on vähemalt 14 päeva. Prooviperioodi rakendamiseks peab õigusinfoteenuse või muu teenuse tellimisel märkima, et ostja soovib kasutada prooviperioodi.

29. Prooviperioodi kasutamisel on ostjalt pärast teenusele juurdepääsu võimaldamist õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva või sellest pikema prooviperioodi jooksul. Kui ostja ei ole pärast prooviperioodi lõppu tellimust esitanud või esitatud tellimust maksnud, siis loetakse ta lepingust taganenuks.

30. Prooviperioodi saab ühele tootele või sama tootegrupi sarnasele tootele kasutada ainult üks kord. Erandina võib prooviperioodil kasutada õigusinfosüsteemi uue teenuse või uuendatud teenuse omadustega tutvumiseks, kui uus õigusinfoteenus või muudatused senises õigusinfoteenuses erinevad oluliselt senisest teenusest.

31. Prooviperioodi suhtes ei kohaldata võlaõigusseaduse § 562 lõiget 4 ega müügitingimuste punkt 20 sätestatud asja kasutamise piiranguid. Ostja võib prooviperioodil õigusinfoteenust kasutada täies mahus sellisena, nagu see on kasutamiseks mõeldud (sh lugeda läbi teenuse osaks olevad käsiraamatud ja muud dokumendid). Kui ostja ei ole pärast prooviperioodi lõppu teenust tellinud või on tellimusest taganenud, jäävad tema konto ja sellele salvestatud dokumendid ning ostja juurdepääs nendele alles seniks, kuni ostja ise lõpetab kasutuslepingu.

VI osa. Pretensiooni esitamise õigus

32. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus.

33. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

34. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

35. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@datmoto.com. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VII osa Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

36. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh ostja nimi, registreerimisnumber, telefoninumber, posti-aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid, kontaktisiku nimi, telefoni number ja e-posti aadress jt lepingu täitmiseks vajalikud andmed) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks ning muud lepingu täitmisel tekkinud küsimuste lahendamiseks. Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

37. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kui ostja tuleb kaubale ise järele, töötleb veebipood ostja isikusamasuse tuvastamiseks vajalikke andmeid kauba kätteandmisel.

38. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

39. Seaduses sätestatud juhul avaldab veebipood ostja andmed kohtule, kohtuvälisele menetlejale, uurimisasutusele või riiklikku järelevalvet teostavale haldusorganile.

VIII osa Vaidluste lahendamine

40. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@datmoto.com

41. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebilehel https://komisjon.ee/et.

42. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole veebilehel https://consumer.ee/. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus pakub teavet, nõu ja abi piiriüleste ostude tegemisel Euroopa Liidus, Islandil ja Norras. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti piiriüleseid kaebusi lahendav osakond ning ECC-võrgustiku liige. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse teenused on tasuta.